US


Zwiększenie udziału osób
dorosłych w kształceniu
w zakresie narzędzi informatycznych
i technologii
– NITKA

Co oferujemy ?

 • Studia podyplomowe na 5 nowych kierunkach
 • Kursy ECDL Advanced
 • Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych UŚ
 • Staże krajowe i zagraniczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych UŚ
KONTAKT

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są
o kontakt: e-mail: nitka@us.edu.pl

US

Uniwersytet Śląski
jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety.

Dodano 31 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkoleń z Zaawansowanych technik analitycznych w chemii białek i peptydów

Termin składania ofert mija 7 kwietnia o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Zaawansowane techniki analityczne w chemii białek i peptydów”

Nr sprawy: NITKA/AP/6/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 31 marca 2015


Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:: postępowania ws. udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:
„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Wprowadzenie do pracy z narzędziami GIS”

Nr sprawy: NITKA/AP/3/2015

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki i wymagania przedstawione
w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%
CENA otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100

Oferta nr 1 złożona przez: Bartłomiej Szypuła
Wartość brutto: 2 000,00 PLN

Dodano 30 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkoleń z nowoczesnych technik informatycznych

Termin składania ofert mija 7 kwietnia o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie 4 szkoleń z nowoczesnych technik informatycznych”

Nr sprawy: NITKA/AP/4/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 30 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkolenia „Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Termin składania ofert mija 7 kwietnia o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Nr sprawy: NITKA/AP/5/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 30 marca 2015


Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:: postępowania ws. udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:
„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Nr sprawy: NITKA/AP/2/2015

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki i wymagania przedstawione
w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%
CENA otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100

Oferta nr 1 złożona przez: Sławomir Sitek
Wartość brutto: 2 000,00 PLN

Dodano 20 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkoleń z nowoczesnych technik informatycznych

Termin składania ofert mija 27 marca o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie 4 szkoleń z nowoczesnych technik informatycznych”

Nr sprawy: NITKA/AP/5/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 19 marca 2015


Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:: postępowania ws. udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: „SZKOLENIE – Nowoczesne narzędzia dydaktyczne – tablica multimedialna”

Nr sprawy: NITKA/AP/1/2015

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki i wymagania przedstawione
w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%
CENA otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100

Oferta nr 1 złożona przez: Danuta Morańska
Wartość brutto: 3 040,00 PLN

Dodano 16 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkolenia „Wprowadzenie do pracy z narzędziami GIS”

Termin składania ofert mija 23 marca o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Nr sprawy: NITKA/AP/3/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 10 marca 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkolenia „Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Termin składania ofert mija 17 marca o 2015 o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „organizacja i przeprowadzenie szkolenia w temacie Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej”

Nr sprawy: NITKA/AP/2/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 25 lutego 2015


Informujemy, że w ramach projektu NITKA realizowane będą 2 szkolenia dla kadry dydaktycznej UŚ z zakresu wykorzystania tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej na uczelni.
Szkolenie pierwszej grupy rozpocznie się we wtorek 3 marca 2015 o godz. 15.00. Druga grupa rozpocznie szkolenie we wtorek 17 marca 2015 o godz. 15.00.

DOCTablica multimedialna

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Ponadto informujemy, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia
w dniu 27 lutego 2015!!!
Szkolenie z tematu „Czujniki LabView” odbędzie się w najbliższy piątek
(27 lutego 2015) o godz. 12.00 w sali H/0/01

Dodano 18 lutego 2015


Najbliższe szkolenia dla kadry dydaktycznej w ramach projektu:

25.02.2015 – Zastosowanie metod komputerowych w edukacji
(cz. 1 - laboratorium komputerowe z mechaniki), w godzinach popołudniowych

27.02.2015 – Czujniki pomiarowe LabView (pracownia elektroniczna), godz. 9.00

06.03.2015 – Czujniki pomiarowe LabView (pracownia elektroniczna), godz. 9.00

Miejsce:
Śląske Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Dodano 13 lutego 2015


Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji szkolenia „Nowoczesne narzędzia dydaktyczne – tablica multimedialna”

Termin składania ofert mija 23. lutego 2015 o godz. 12.00.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.: „SZKOLENIE – Nowoczesne narzędzia dydaktyczne – tablica multimedialna”

Nr sprawy: NITKA/AP/1/2015

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP –
wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie
DOCOpis przedmiotu zamówienia - zał. 1
DOCOferta - zał. 2
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 3
DOCOświadczenie osoby fizycznej - zał. 4

Dodano 13 lutego 2015


Informujemy, że planowane są kolejne szkolenia dla kadry dydaktycznej UŚ

Temat szkolenia:
„Czujniki pomiarowe LabView” - pod kątem prowadzenia pracowni elektronicznej

Terminy:
27 luty 2015 oraz 6 marca 2015

Miejsce:
Śląske Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A.

Sala:
H/0/01

Czas:
godzina 9.00

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Dodano 4 lutego 2015


Informujemy, że najbliższe szkolenie z „Programowania mikrokontrolerów” odbędzie się w poniedziałek 9 lutego 2015 r. w sali H/0/01 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Dodano 28 stycznia 2015


Informujemy, że można się zapisywać na kolejne szkolenia z nowoczesnych skomputeryzowanych technik pomiarowych. W tym celu powstały ankiety pod następującymi linkami:

Szkolenie „Projektowanie CAD” (przeniesione z 26 stycznia, które było przeniesione
z 19 stycznia):
http://doodle.com/9gysg6pyb35xpkgh

Szkolenie „Programowanie mikrokontrolerów”:
http://doodle.com/z74ydgy26dt9zkkb

Sondaż zainteresowania szkoleniami w drugiej połowie lutego/w marcu:
http://doodle.com/6hqbn5sw7ns5qmmh

Dodano 20 stycznia 2015


Uprzejmie informujemy, że ze względu na małą liczbę chętnych szkolenie z tematu „Projektowanie CAD” w dniu 19 stycznia nie odbyło się.
Prezentujemy najbliższe terminy szkoleń:

 1. Projektowanie CAD: 26 stycznia 2015, 8.30, sala S/1/14
 2. Podstawy robotyki: 29 stycznia 2015, 8.30, sala S/1/14
 3. Podstawy robotyki: 30 stycznia 2015, 8.30, sala S/1/14
 4. Zastosowania metod komputerowych w edukacji: 16 luty 2015
  (miejsce i godzina podane będą w późniejszym terminie)
 5. Zastosowania metod komputerowych w edukacji: 17 luty 2015
  (miejsce i godzina podane będą w późniejszym terminie)

Szkolenia od 1 - 3 odbędą się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A.

Zgłoszenia drogą mailową przyjmuje koordynator projektu:
aleksandra.potyka@us.edu.pl tel. 32 359 22 65

Dodano 14 stycznia 2015


Informujemy, że w styczniu realizowane będą kolejne szkolenia dla kadry dydaktycznej UŚ w ramach projektu:

 1. Projektowanie CAD: 19 styczeń 2015, 8.30, sala S/1/14
 2. Podstawy robotyki: 29 stycznia i 30 stycznia 2015, 8.30, sala S/1/14

Szkolenia odbędą się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A.
Przypominamy, że w szkoleniach mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego.

Zgłoszenia drogą mailową przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Dodano 11 grudnia 2014


Wyniki V rekrutacji na staże


Liczba miejsc na staże: 40

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 25

Liczba osób zakwalifikowanych na staże: 25

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe zostały poinformowane indywidualnie, drogą mailową o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem wyjazdu na staż jest uzupełnienie przed wyjazdem dokumentów określonych w regulaminie organizacji staży i wskazanych również w przesłanej informacji .


Ogłaszamy VI (ostatnią) rekrutację na staże.
Staże powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2015.


Rekrutacja będzie dwuetapowa.

I etap- sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz
z załącznikami (program stażu i oświadczenie o znajomości języka) przesłanego do koordynatora zadania drogą mailową (e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl), do dnia 18/12/2014

Do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem organizacji staży dostępnym na stronie projektu.

II etap- złożenie papierowej wersji zaakceptowanego przez koordynatora zadania formularza zgłoszeniowego i załączników w Dziale Projektów, u Koordynatora Projektu (mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86) do dnia 08/01/2015 i kwalifikacja prawidłowo wypełnionych zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną.

Niewykorzystane staże w ramach poszczególnych podzadań zostaną przesunięte do innych podzadań, w których liczba zgłoszeń przekroczy zaplanowaną liczbę miejsc. Nastąpi to po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej.

Dodano 9 grudnia 2014


Informujemy, że najbliższe szkolenie dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego
z tematu „Czujniki pomiarowe LabVIEW” planowane jest 12 grudnia 2014 r. Szczegóły, tj. godzina oraz miejsce szkolenia będą znane wkrótce.

Informujemy również, że nadal przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia:

 1. Programowanie mikrokontrolerów
 2. Czujniki pomiarowe LabVIEW.
 3. Zastosowanie metod komputerowych edukacji.
 4. Projektowanie CAD i szybkie prototypowanie
 5. Podstawy robotyki

Zgłoszenia drogą mailową przyjmuje koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Dodano 17 listopada 2014


Informujemy, że najbliższe szkolenie z Nowoczesnych skomputeryzowanych technik pomiarowych z tematu „Zastosowania metod komputerowych w edukacji”odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Dodano 12 listopada 2014


Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja na warsztaty
z NOWOCZESNYCH SKOMPUTERYZOWANYCH TECHNIK POMIAROWYCH realizowane w ramach projekt NITKA:


Miejsce realizacji: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Czas trwania jednego warsztatu: 8 godzin lekcyjnych

Terminy: ustalane będą po skompletowaniu grupy szkoleniowej, wszystkie szkolenia odbywać się będą w okresie do 31 marca 2015 r.

Zgłoszenia przyjmuje: Koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz tematy szkoleń.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2014r.

Szkolenia realizowane będą w ramach pięciu tematów (modułów):

 1. Programowanie mikrokontrolerów
 2. Czujniki pomiarowe LabVIEW.
 3. Zastosowanie metod komputerowych edukacji.
 4. Projektowanie CAD i szybkie prototypowanie
 5. Podstawy robotyki

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dodano 29 października 2014


Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja na warsztaty
z NOWOCZESNYCH SKOMPUTERYZOWANYCH TECHNIK POMIAROWYCH realizowane w ramach projekt NITKA:


Temat szkolenia: Zastosowanie metod komputerowych w edukacji

Planowana liczba edycji: 5

Liczba wolnych miejsc: 50

Najbliższy planowany termin szkolenia: 14.11.2014r.

Miejsce realizacji: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Tematyka warsztatu: Warsztaty obejmować będą zastosowanie systemu Sage oraz języka Python w nauce i edukacji.

A. Programowanie w języku Python.
Kurs jest wstępem do programowania w języku Python dla osób które posiadają doświadczenie w innych językach programowania (Matlab/C/Fortran).

 • podstawowe cechy i składnia języka Python
 • funkcje, moduły i objekty
 • wbudowane typy danych i sposoby operowania na nich:
  • łańcuchy znaków
  • słowniki
  • listy
  • krotki
 • instrukcje sterujące i operatory logiczne
 • wyrażenia lambda
 • objekty i klasy
 • operacje na plikach

B. Język Python i system Sage w zastosowaniach naukowych i edukacyjnych..

 • podstawowe cechy i składnia języka Python
 • funkcje, moduły i objekty
 • wbudowane typy danych i sposoby operowania na nich:
 • Otwarte oprogramowanie w nauce.
 • Omówienie podstawowych modułów python mających zastosowanie w nauce: matplotlib, numpy, scipy, cython, pycuda.
 • IPython jako obiecujące narzędzie w tworzeniu powtarzalnych badań naukowych. Możliwości w zakresie interakcji, wizualizacji (ipython notebook) i obliczeń równoległych.
 • System algebry komputerowej Sage: wprowadzenie do systemu, możliwości systemu i architektura. Zastosowania algebry komputerowej w dydaktyce i badaniach.
 • Przykłady zastosowań:
  • algebra liniowa: operacje na pierścieniach dokładnych i przybliżonych, algebra dużych macierzy rzadkich i gęstych.
  • mechanika klasyczna, wykorzystanie algebry komputerowej do automatycznego wyprowadzania równań ruchu oraz ich analizy numerycznej.
  • mechanika kwantowa, numeryczna analiza problemu ewolucji czasowej cząstki kwantowej oraz numeryczne wyznaczanie stanów własnych.
  • analiza danych eksperymentalnych pochodzących z ćwiczeń na pracowni fizycznej.
  • tworzenie interaktywnych podręczników opartych o system sagecell, jego możliwości i sposoby wykorzystania.

Zgłoszenia przyjmuje: Koordynator projektu: aleksandra.potyka@us.edu.pl

Termin zgłoszeń upływa 12 listopada o godzinie 10.00.

Dodano 09 października 2014


Wyniki IV rekrutacji na staże


Liczba miejsc na staże: 40

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 17

Liczba osób zakwalifikowanych na staże: 17

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe zostały poinformowane indywidualnie, drogą mailową o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem wyjazdu na staż jest uzupełnienie przed wyjazdem dokumentów określonych w regulaminie organizacji staży i wskazanych również w przesłanej informacji .


Ogłaszamy V rekrutację na staże z możliwością ich realizacji w 2014 (23 staże)
i w pierwszym kwartale 2015 (16 staży)


Rekrutacja będzie dwuetapowa.

I etap- sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz
z załącznikami (program stażu i oświadczenie o znajomości języka) przesłanego do koordynatora zadania drogą mailową
(e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl), do dnia 17/10/2014

Do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem organizacji staży dostępnym na stronie projektu.

II etap- złożenie papierowej wersji zaakceptowanego przez koordynatora zadania formularza zgłoszeniowego i załączników w Dziale Projektów, u Koordynatora Projektu (mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86) do dnia 24/10/2014 i kwalifikacja prawidłowo wypełnionych zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną.


Niewykorzystane staże w ramach poszczególnych podzadań zostaną przesunięte do innych podzadań, w których liczba zgłoszeń przekroczy zaplanowaną liczbę miejsc. Nastąpi to po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej.

Dodano 25 września 2014


Wciąż trwa nabór na studia podyplomowe „Informatyka w MŚP”(szczegóły)

Zapraszamy również do zgłaszania się na kurs „ECDL Advanced”(szczegóły)

Dodano 15 września 2014


Informujemy, że przedłużona została rekrutacja na studia podyplomowe
„Informatyka w MŚP” (do 19 września 2014) oraz kurs przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (do 24 września 2014). Zapraszamy do składania podań.

Dodano 8 września 2014


Informujemy, że dostępne są wyniki rekrutacji na studia podyplomowe
„Analiza instrumentalna”.

Dodano 2 września 2014


Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe „Analiza instrumentalna”
zakończyła się. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w poniedziałek 8 września 2014r.

Wyniki rekrutacji dostępne będą tutaj.

Dodano 2 września 2014


Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe „Analiza instrumentalna”
zakończyła się. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w poniedziałek 8 września 2014r.

Wyniki rekrutacji dostępne będą tutaj.

Dodano 2 września 2014


Przypominamy, że trwa rekrutacja w ramach projektu oraz na studia podyplomowe:

Kurs ECDL Advanced „Kurs ECDL Advanced”

Studia podyplomowe „Informatyka w MŚP”

Studia podyplomowe „E-zdrowie”


Wszystkie studia podyplomowe oraz kursy są bezpłatne.


Dodano 24 lipca 2014


Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe w ramach projektu. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej dla kandydatów na studia:

Studia podyplomowe „Analiza instrumentalna”

Studia podyplomowe „Grafika komputerowa gier”

Studia podyplomowe „Informatyka w MŚP”

Studia podyplomowe „E-zdrowie”


Wszystkie studia podyplomowe są bezpłatne.


Informujemy również, że zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe „Multimedia w edukacji informatycznej”. Na studia przyjęto 30 osób, a zajęcia rozpoczęły się 19 lipca 2014 r.

Dodano 23 czerwca 2014


Wyniki III rekrutacji na staże


Liczba miejsc na staże: 73

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 34

Liczba osób zakwalifikowanych na staże: 34

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe zostały poinformowane indywidualnie, drogą mailową o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem wyjazdu na staż jest uzupełnienie przed wyjazdem dokumentów określonych w regulaminie organizacji staży i wskazanych również w przesłanej informacji .


Ogłaszamy IV rekrutację na staże z możliwością ich realizacji w 2014


Rekrutacja będzie dwuetapowa.

I etap- sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz
z załącznikami przesłanego do koordynatora zadania drogą mailową
(e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl), do dnia 27/06/2014

Do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem organizacji staży dostępnym na stronie projektu.

II etap- złożenie papierowej wersji zaakceptowanego przez koordynatora zadania formularza zgłoszeniowego i załączników w Dziale Projektów, u Koordynatora Projektu (mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86) do dnia 04/07/2014 i kwalifikacja prawidłowo wypełnionych zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną.


Niewykorzystane staże w ramach poszczególnych podzadań zostaną przesunięte do innych podzadań, w których liczba zgłoszeń przekroczy zaplanowaną liczbę miejsc. Nastąpi to po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej.


Dodano 30 maja 2014

Uwaga – ruszyła rekrutacja na studia !


Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe w ramach projektu. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej dla kandydatów na studia:

Studia podyplomowe „Analiza instrumentalna”

Studia podyplomowe „Grafika komputerowa gier”

Studia podyplomowe „Informatyka w MŚP”


Dodano 12 maja 2014


Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów z obsługi specjalistycznych programów graficznych Adobe Design Premium
i Autodesk dla pracowników prowadzących dydaktykę na kierunku Projektowanie gier
i przestrzeni wirtualnej na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA”

Szczegóły zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenia kursów z obsługi specjalistycznych programów graficznych Adobe Design Premium i Autodesk


Dodano 19 marca 2014


Wyniki II rekrutacji na staże:


Liczba miejsc na staże z roku 2013: 21

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 9

Liczba osób zakwalifikowanych na staże: 7

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe zostały poinformowane indywidualnie, drogą mailową o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem wyjazdu na staż jest uzupełnienie przed wyjazdem dokumentów określonych w regulaminie organizacji staży i wskazanych również w przesłanej informacji .

Niewykorzystane staże z roku 2013 przechodzą do puli staży w roku 2014 w ramach poszczególnych podzadań.


Ogłaszamy III rekrutację na staże z możliwością ich realizacji w 2014

Rekrutacja będzie dwuetapowa.

I etap- sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz
z załącznikami przesłanego do koordynatora zadania drogą mailową
(e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl), do dnia 28/03/2014 ( z możliwością 1-krotnej korekty do dnia 04/04/2014 do godz. 14:30)

Do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem organizacji staży dostępnym na stronie projektu.

II etap- złożenie papierowej wersji zaakceptowanego przez koordynatora zadania formularza zgłoszeniowego i załączników w Dziale Projektów, u Koordynatora Projektu (mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86) do dnia 10/04/2014 i kwalifikacja prawidłowo wypełnionych zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną.


Dodano 5 listopada 2013


Wyniki I rekrutacji na staże w 2013:


Liczba miejsc na staże w 2013: 28

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 10

Liczba osób zakwalifikowanych na staże: 7

Osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe zostały poinformowane indywidualnie, drogą mailową o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem wyjazdu na staż jest uzupełnienie przed wyjazdem dokumentów określonych w regulaminie organizacji staży i wskazanych również w przesłanej informacji .


Ponieważ pozostały niewykorzystane staże z roku 2013

ogłaszamy II rekrutację na staże z możliwością ich realizacji w I kwartale 2014

Rekrutacja będzie dwuetapowa.

I etap- sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz
z załącznikami przesłanego do koordynatora zadania drogą mailową
(e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl), do dnia 12/11/2013 ( z możliwością 1-krotnej korekty do dnia 15/11/2013 do godz. 14:30)

Do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem organizacji staży dostępnym na stronie projektu.

II etap- złożenie papierowej wersji zaakceptowanego przez koordynatora zadania formularza zgłoszeniowego i załączników w Dziale projektów, u Koordynatora Projektu (mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86) do dnia 20/11/2013 i kwalifikacja prawidłowo wypełnionych zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną.


Dodano 22 października 2013

W dniu 21.10.2013 zakończyła się rekrutacja na staże na 2013 r. Osoby zakwalifikowane na staże otrzymają informację o możliwości wyjazdu.


Dodano 21 października 2013

W dniu 14.10.2013 wszedł w życie Regulamin organizacji staży i szkoleń w ramach projektu pt.: "Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii - NITKA" - Zadanie nr 9 "Staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych". Zarządzenie w sprawie ustalenia ww. Regulaminu dostępne jest pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1412013


Dodano 15 października 2013

Uwaga !!!

Przedłużamy termin składania zgłoszeń na staże do dnia 21.10.2013 r. do godziny 15.00.


Dodano 7 października 2013

Uwaga !!!

Zmiana terminu składania zgłoszeń na staże na 15.10.2013 r. do godziny 15.00.


Dodano 23 września 2013

Rekrutacja na staże w 2013 otwarta.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami (tj. proponowanym programem stażu zatwierdzonym przez bezpośredniego przełożonego oraz w przypadku staży zagranicznych oświadczeniem o znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację stażu).

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się
z „Regulaminem organizacji staży”
(Uwaga: regulamin wejdzie w życie po podpisaniu przez JM Rektora UŚ).

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać drogą mailową do koordynatora zadania
(e-mail: dorota.siwinska@us.edu.pl),

natomiast wersję papierową złożyć w Dziale Projektów u Koordynatora Projektu
(mgr inż. Aleksandra Potyka, budynek Rektoratu, p.86).

Termin nadsyłania zgłoszeń na staże:
23.09 – 08.10.2013 (do godz. 15:00)


Dokumenty:
Regulamin organizacji stażyPDF
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowyPDF
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowyPDF


Dodano 18 lipca 2013

Zaktualizowano zakładkę Dokumenty do pobrania


Dodano 01 lipca 2013

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem regulaminu staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych.
REKRUTACJA WKRÓTCE!
Pierwsze wyjazdy możliwe są już we wrześniu 2013 r. Szczegóły w zakładce Zadania -> Zadanie 9


Dodano 17 czerwca 2013

W dniu 1 czerwca rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Projekt trwać będzie w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r.


POKL UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego